• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium BHP

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
A4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 1270
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 38
Kierunki studiów:
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 1,
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 3,
Wydz. GiG Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok 2,
Wydz. GGiOŚ Górnictwo i Geologia rok 3,
Wydz. GGiOŚ Górnictwo i Geologia rok 5.
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Andrzej Hebda, tel: 20-74, email: hebda@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza