• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badań Dylatometrycznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
- ocena temperatur krytycznych (punktów przełomowych) podczas nagrzewania i chłodzenia tworzyw metalicznych w zakresie 20-1300oC
- badania kinetyki przemian fazowych przechłodzonego austenitu przy chłodzeniu ciągłym (wykonywanie wykresów CTPc)
- badania przemian fazowych zachodzących w warunkach izotermicznych (wykonywanie wykresów CTPi)
- badania kinetyki przemian fazowych przy nagrzewaniu ze stanu zahartowanego –odpuszczaniu (wykonywanie wykresów CTPco)
- badania przemian fazowych przy odpuszczaniu izotermicznym (wykonywanie wykresów CTPio)
- pomiar współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur 20-1300oC

Oferta usługowa:
W laboratorium istnieje możliwość wyznaczenia temperatur krytycznych, wykonania wykresów: CTPc, CTPi, CTPco i CTPio i pomiarów współczynnika rozszerzalności liniowej tworzyw metalicznych.

Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Teresa Skrzypek/ tel. 126172619
All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza