• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Techniki Laserowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Inżynierii i Powierzchni i Analiz Materiałów
B-5
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa
Rok studiów: 3, 4, 5
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Wytwarzanie cienkich warstw różnych materiałów za pomocą ablacjii laserowej. Urządzenie wyposażone jest w laser impulsowy Nd:YAG oraz system próżniowy firmy Neocera LCC. Istnieje możliwość pracy przy wykorzystaniu czterech długości fali (266-1064 nm), grzania podłoża do max. 1050 oC. Aparatura umożliwia nakładanie multiwarstw.

2. Wytwarzanie cienkich warstw, o określonym składzie stechiometrycznym: metalicznych, niemetalicznych, tlenkowych, o grubości od kilkunastu nanometrów do kilku mikrometrów, na różnorodnych podłożach (metalicznych, polimerowych i in.) metodą PLD (Pulsed Laser Deposition), wykorzystując zjawisko ablacji laserowej.
System do osadzania cienkich warstw wyposażony jest w laser impulsowy LOTIS Tii Nd:YAG, LS-2147 oraz reakcyjną komorę próżniową o objętości ok. 20 l z możliwością stosowania różnych atmosfer gazowych (tlen, azot, argon i in.) Wielkość osiąganej próżni wynosi ok. 8x10-6 mbar dzięki zastosowaniu pomp: rotacyjnej i turbomolekularnej. Możliwość podgrzewania podłoży do 950 oC (piecyk oporowy firmy NEOCERA LCC).
3. Modyfikacja warstw wierzchnich metali i innych metali za pomocą obróbki laserowej, np.: laserowe powierzchniowe hartowanie, stopowanie, napawanie, cięcie, spawanie cienkich blach do grubości ok. 1,5 mm z dokładnością przesuwu wiązki 0,01 mm.
Oferta usługowa:
Osadzanie cienkich warstw metodą PLD z różnych materiałów i na różnorodnych podłożach.
Wykonywanie przetapiania, stopowania, napawania, natapiania (sposobem jedno- i dwustopniowym), cięcia blach, grawerowanie różnych materiałów.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Sławomir KĄC
Tel. 048 12 617 44 27
e-mail: Slawomir.Kac@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza