• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Chemicznych i Spektralnych Metod Analitycznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
B-5
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa, Metalurgia
Rok studiów:1, 3, 4, 5
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. W laboratorium przeprowadza się analizy chemiczne stali, surówki, żeliwa, surowców hutniczych, odpadów hutniczych oraz odpadów dla potrzeb ochrony środowiska, popiołów, pyłów, metali nieżelaznych i ich stopów, materiałów ceramicznych, kompozytów. Analizę specjalną żelaza – od mikroilości do ich makroilości wykonuje się w [%] (z dokładnością do 0,05%) i [g] w zależności od rodzaju analizy.
2. Laboratorium wykorzystywane jest do otrzymywania powłok metodami elektrochemicznymi i chemicznymi (powłoki metaliczne, konwersyjne, tlenkowe) oraz techniką syntezy SOL-ŻEL. Prowadzone są również badania odporności materiałów (litych i powłokowych) na agresywne środowiska korozyjne. Przygotowywane są ponadto odczynniki chemiczne niezbędne w procesie preparatyki metalograficznej.
3. Wykonywanie wygrzewania, suszenia, odparowywania cieczy z preparatów, analiz termicznych materiałów w zakresie temperatur 0-350 oC.
Oferta usługowa:
Wykonywanie badań składu chemicznego materiałów np.: stali, surówki, żeliwa, materiałów ceramicznych i innych. Analiza specjacyjna żelaza (na wszystkich stopniach utlenienia) w materiałach hutniczych i innych.

Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Mgr Marta GÓRA
Tel. 048 12 617 38 70
e-mail: gora@metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza