• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Analizy Obrazu


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa
Rok studiów: 1, 2, 3, 4, 5
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne, w pełni wyposażone mikroskopy świetlne firmy Zeiss: Axio Imager M1m, SteREO Discovery.V12 oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do analizy obrazów – mikrofotografii wykonanych przy zastosowaniu mikroskopów świetlnych a także mikroskopów elektronowych (skaningowych oraz transmisyjnych). Posiadane oprogramowanie pozwala na ilościową charakteryzację obrazów a także trójwymiarową (3D) wizualizację uzyskanych wyników.
Mikroskopy pozwalają na uzyskiwanie powiększeń w przedziale 2,5x -1000x (mikroskop stereoskopowy 8-100x) oraz ich cyfrową rejestrację.

Oferta usługowa:
Ilościowa analiza mikrostruktury materiałów metodami mikroskopii świetlnej.


Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz
tel: 0-12 6172929
e-mail: czyrska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza