• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa
Rok studiów: 1, 2, 4
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Możliwości badawcze/pomiarowe:
- Badanie mikrostruktury tworzyw metalicznych, ceramicznych, cienkich warstw, warstw korozyjnych przy powiększeniach z zakresu 2000- 100 000 x, w jasnym i ciemnym polu widzenia
- Analiza dyfrakcyjna (dyfrakcja selektywna)
Oferta usługowa:
Wykonanie badań mikro- i nanostruktury materiałów metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej


Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz
tel: 0-12 6172929
e-mail: czyrska@agh.edu.pl


All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza