• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Międzywydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
- Badanie mikrostruktury tworzyw metalicznych (ceramika, cienkie warstwy, warstwy korozyjne) przy powiększeniach z zakresu 2000-1 500 000 x, w jasnym i ciemnym polu widzenia
- Ilościowa analiza mikrostruktury (wyznaczanie gęstości cząstek, ułamka objętości cząstek, wielkości podziarn, gęstości dyslokacji itp.).
- Analiza dyfrakcyjna (dyfrakcja selektywna, mikrodyfrakcja, dyfrakcja zbieżnej wiązki) w celu uzyskania innformacji o budowie krystalicznej badanych mikrostuktur z obszarów o średnicy od kilku nanometrów do kilku mikrometrów.
- Badanie mikrostruktury materiałów metodami skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
- Badanie składu chemicznego w mikroobszarach metodą energodyspersyjnej mikroanalizy rentgenowskiej (analiza jakościowa i ilościowa, analiza rozkładu pierwiastków wzdłuż linii, mapy rozkładu pierwiastków w danym obszarze ("mapping").
Oferta usługowa:
Wykonanie badań mikro- i nanostruktury materiałów metodami analitycznej mikroskopii elektronowej

Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz
tel: 0-12 6172929
e-mail: czyrska@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza