• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Rentgenowska


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
B-5
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 110
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa
Rok studiów: 1, 4, 5
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Przeprowadzanie dyfrakcyjnej rentgenowskiej analizy fazowej. Identyfikacja faz, pomiary parametrów sieci krystalicznej, pomiary wielkości ziaren nanomateriałów.


Oferta usługowa:
Analiza składu fazowego, charakterystyki krystalograficzne faz.

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Agnieszka KOPIA
tel.: 048 12 617 25 52
e-mail: kopia@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza