• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratoryjny Zespół Walcowniczy nr 1


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Plastycznej Przeróbki Metali
B-4 s.11b
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 12
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Realizacja badań doświadczalnych w ramach ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: Procesy przeróbki plastycznej i Walcownictwo (na stanowisku nr 1) lub Procesy wytwarzania rur (na stanowisku nr 2)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwości badawcze walcarki pokrywają się z możliwościami badawczymi w zakresie działalności dydaktycznej. Stanowisko to posiada pełny wielokanałowy układ pomiarowy parametrów siłowych i technologicznych, oparty o czujniki tensometryczne i mechaniczne, przystosowany do ciągłego pomiaru, rejestracji i komputerowego opracowania parametrów technologicznych, realizowanego procesu walcowania wzdłużnego i skośnego.
Oferta usługowa:
- Dziurowanie półwyrobów ze stali rurowych o wymiarach 60x200 mm;
- Wydłużanie grubościennych tulei rurowych o wymiarach 60x(818)x200 mm na rury (6050)x(63)x600 mm;
- Walcowanie wyrobów specjalnych typu kul lub pierścieni.
Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Jan KAZANECKI
tel. (012) 617-25-75; fax. (012) 617-25-76
e-mail: kazaneck@metal.agh.edu.pl ; jkazan@uci.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza