• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badawcze Surówki i Żuzla


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
B-5 s.05
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Metalurgia 2 rok
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiar lepkości żużli wielkopiecowych.
Wytwarzanie grudek z tworzyw metalurgicznych.

Osoba kontaktowa:
Inż. Leszek Knapik tel. 38-58 e-mail: Knapik@metal.agh.edu.pl


All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza