• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Komputerowe oraz Technologiczne


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
B3-4 np.s. 011
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 20
Średnia liczba studentów/rok: 600
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne zorientowane na kształcenie studentów w zakresie projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM oraz oprogramowania do symulacji procesów przeróbki plastycznej. W ramach zajęć studenci mają również możliwość zapoznania się z technikami programowania oraz zastosowania obrabiarki CNC (skrawanie 3D, sterowanie CNC).
Możliwości badawcze/pomiarowe:
• Badania własności mechanicznych materiałów (maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z250, maks. obciążenie 250 kN (dodatkowa głowica 10 kN)), dwa piece pracujące w zakresie temperatur od 200 do 1500°C.
• Obróbkę skrawaniem (3D, sterowanie CNC) metali kolorowych i materiałów modelowych (Frezarka bramowa CNC, HSC, typ FRP600 firmy EBERLE).
Laboratorium składa się z dwóch stanowisk badawczych umożliwiających: badania własności mechanicznych materiałów w próbie ściskania, rozciągania oraz zginania w zakresie temperatur od 200 do 1500°C, obróbkę skrawaniem (3D, sterowanie CNC) metali kolorowych i materiałów modelowych. W laboratorium znajduje się również zespół stanowisk komputerowych wyposażonych w bogate oprogramowanie (programy z grupy CAD/CAM oraz programy do symulacji procesów przeróbki plastycznej).
Oferta usługowa:
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach zajęć dydaktycznych oraz do badań związanych z realizowanymi projektami naukowymi lub pracami zleconymi z przemysłu. Przyjmowane są zlecenia na wykonanie badań. Aparatury nie wypożycza się.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Marek Paćko; tel. 012 617 3526; packo@metal.agh.edu.pl
Dr inż. Tomasz Śleboda; tel. 012 617 3526; sleboda@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza