• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badań Własności Mechanicznych II


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
B3-4 np.s.012
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne zorientowane na kształcenie studentów w zakresie przeróbki plastycznej metali.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
• Badania własności mechanicznych materiałów (3 prasy hydrauliczne: 1000 kN, 100 kN, 40 kN).
• Badanie materiałów w próbie skręcania.
• Formowanie w procesach zagęszczania na gorąco oraz współbieżnego wyciskania na gorąco w warunkach izotermicznych tworzyw i kompozytów na bazie aluminium i stopów aluminium otrzymywanych metodami metalurgii proszków.
Laboratorium składa się z dwóch stanowisk badawczych umożliwiających: badania własności mechanicznych materiałów w próbie ściskania i rozciągania oraz badania materiałów w próbie skręcania.
Oferta usługowa:
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach zajęć dydaktycznych oraz do badań związanych z realizowanymi projektami naukowymi lub pracami zleconymi z przemysłu. Przyjmowane są zlecenia na wykonanie badań. Aparatury nie wypożycza się.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Marek Paćko; tel. 012 617 3526; packo@metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza