• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Tłocznicze


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
B4, part. s.13
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne zorientowane na kształcenie studentów w zakresie przeróbki plastycznej metali ze szczególnym uwzględnieniem procesów tłoczenia.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
• Badania własności mechanicznych materiałów (maszyna wytrzymałościowa INSTRON 1196, maks. obciążenie 250 kN).
• Badanie tłoczności blach metodą Erichsena.
• Przeprowadzanie prób Swifta, IOP oraz Fukui
• Badania materiałów w zakresie dużych prędkości odkształcenia
Laboratorium składa się z pięciu stanowisk badawczych umożliwiających: badania własności mechanicznych materiałów w próbie ściskania, rozciągania oraz zginania, badanie tłoczności blach metodą Erichsena, przeprowadzanie prób Swifta, IOP oraz Fukui, a także badania materiałów w zakresie dużych prędkości odkształcenia.
Oferta usługowa:
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach zajęć dydaktycznych oraz do badań związanych z realizowanymi projektami naukowymi lub pracami zleconymi z przemysłu. Przyjmowane są zlecenia na wykonanie badań. Aparatury nie wypożycza się.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Marek Paćko; tel. 012 617 3526; packo@metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza