• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badań Własności Mechanicznych I


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
B4, I p. s.106
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
• Badania własności mechanicznych materiałów (maszyna wytrzymałościowa INSTRON 4502 (10 kN) wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
• Pomiary twardości (twardościomierz ZWICK 3212002 wraz z oprogramowaniem).
• Pomiary odkształceń metodą siatek koordynacyjnych, umożliwiające wyznaczanie rozkładów składowych tensora odkształcenia, prędkości i intensywności odkształcenia oraz opracowanie graficzne wyników badań.
Laboratorium składa się z trzech stanowisk badawczych umożliwiających: badanie własności mechanicznych materiałów w próbie rozciągania, ściskania oraz zginania w temperaturze pokojowej; pomiary twardości materiałów; pomiary odkształceń metodą siatek koordynacyjnych
Oferta usługowa:
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach zajęć dydaktycznych oraz do badań związanych z realizowanymi projektami naukowymi lub pracami zleconymi z przemysłu. Przyjmowane są zlecenia na wykonanie badań. Aparatury nie wypożycza się.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Marek Paćko; tel. 012 617 3526; packo@metal.agh.edu.pl
Mgr inż. Jan Grzesiak; tel. 012 617 2640; Grzesiak@metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza