• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Komputerowe Laboratorium Modelowania i Prognozowania Procesów Inżynierskich

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
A3/A4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 40
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunki studiów:
Górnictwo i Geologia (I stopień)
Inżynieria Środowiska (I stopień)
Górnictwo odkrywkowe (II stopień)
Inżynieria kształtowania środowiska (II stopień)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Zastosowanie technik informatycznych w górnictwie odkrywkowym, Projektowanie kopalń odkrywkowych, Technika strzelnicza czy Organizacja i zarządzanie w budownictwie i inżynierii sanitarnej.
Dzięki stałej współpracy z producentami specjalistycznego oprogramowania w laboratorium zainstalowane są programy do projektowania kopalń odkrywkowych firmy Geovia takie jak: Surpac, Minesched, Minex oraz Ventyx Mine Scape. Dodatkowo studenci mogą korzystać z najnowszych wersji programu AutoCAD Civil 3D oraz programu do tworzenia cyfrowych map numerycznych Geo-lisp. Do kosztorysowania robót budowlanych zainstalowany jest popularny program „Zuzia”.
Dodatkowe informacje:
Laboratorium wyposażone jest w 16 komputerów PC.
Osoba kontaktowa:
kierownik: dr inż. Maciej Zajączkowski, tel: 44-90, email: maciejz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza