• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Komputerowe, KEiZP

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 16
Średnia liczba studentów/rok: 384
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 42
Kierunki studiów:
Studia stacjonarne:
Wydz. GiG Zarządzanie i Inżynieria Prod. rok 1 - 8 grup x 15 osób,
Wydz. GiG Zarządzanie i Inżynieria Prod. rok 2 - 7 grup x 14 osób,
Wydz. GiG Zarządzanie i Inżynieria Prod. rok 3 - 5 grup x 14 osób,

Studia niestacjonarne:
Wydz. GiG Zarządzanie i Inżynieria Prod. rok 1 - 4 grupy x 13 osób,
Wydz. GiG Zarządzanie i Inżynieria Prod. rok 2 - 2 grupy x 10 osób,
Wydz. GiG Zarządzanie i Inżynieria Prod. rok 3 - 2 grupy x 12 osób.
Dodatkowe informacje:
Laboratorium wyposażone jest w 16 komputerów PC.
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Romuald Ogrodnik, tel: 23-09, email: rogrod@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza