• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Komputerowe nr 2, KGBiG

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 21
Średnia liczba studentów/rok: 486
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 42
Kierunki studiów:
Studia stacjonarne:
Wydz. GiG Budownictwo rok 1 - 9 grup x 14 osób,
Wydz. GiG Budownictwo rok 3 - 5 grup x 15 osób,
Wydz. GiG Budownictwo rok 4 - 3 grupy x 15 osób,
Wydz. GiG Budownictwo rok 5 - 3 grupy x 17 osób,
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 1 - 3 grupy x 14 osób,
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 4 - 1 grupa x 14 osób,
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 5 - 3 grupy x 16 osób,

Studia niestacjonarne:
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 1 - 9 grup x 10 osób,
Dodatkowe informacje:
Laboratorium wyposażone jest w 21 komputerów PC.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Andrzej Szumiński, tel: 21-87, e-mail: szumi@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza