• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Komputerowe nr 1, KGBiG

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 19
Średnia liczba studentów/rok: 419
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 42
Kierunki studiów:
Studia stacjonarne:
Wydz. GiG Budownictwo rok 1 - 8 grup x 14 osób,
Wydz. GiG Budownictwo rok 3 - 2 grupy x 17 osób,
Wydz. GiG Budownictwo rok 4 - 3 grupy x 14 osób,
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 1 - 4 grupy x 15 osób,
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 2 - 4 grupy x 15 osób,
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 4 - 1 grupa x 12 osób.

Studia niestacjonarne:
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 1 - 6 grup x 10 osób,
Wydz. GiG Inżynieria Środowiska rok 1 - 3 grupy x 12 osób,

Studia doktoranckie:
Wydz. GiG Górnictwo i Geologia rok 1 - 1 grupa x 3 osoby.
Dodatkowe informacje:
Laboratorium wyposażone jest w 19 komputerów PC.
Osoba kontaktowa:
mgr Andrzej Barnat, tel: 21-68, email: barnat@agh.edu.pl
mgr Stanisław Hachaj, tel: 21-68, email: hachaj@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza