• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Pawilon B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 14
Średnia liczba studentów/rok: 155
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Przedmioty specjalizacyjne prowadzone na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - II stopień studiów stacjonarnych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary i badania transformatorów, silników i generatorów elektrycznych o mocach znamionowych do mn.w. 50kW. Pomiary elektryczne, mechaniczne, sprawnościowe, diagnostyczne i inne. Badania dotyczące współpracy maszyn z przekształtnikami energoelektronicznymi. Badania i diagnostyka obwodów elektrycznych i magnetycznych maszyn elektrycznych. Badania mikromaszyn elektrycznych.
Dodatkowe informacje:
Liczba zestawów ćwiczeniowych: 10
Osoba kontaktowa:
dr inż. Tomasz Drabek, tel. (012) 617-28-66, e-mail: drabek@agh.edu.pl
dr inż. Paweł Dybowski, tel. (012) 617-28-97, e-mail: dybowski@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza