• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Spektrometrii Optycznej i Sensorów Gazowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Elektroniki
C1 312
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary optyczne cienkich warstw i materiałów ceramicznych. Badane są spektralne zależności współczynników transmisji i odbicia w zakresie od 180 nm do 3200 nm.

Pomiary grubości cienkich warstw

Pomiary odpowiedzi sensorów gazowych.
Analiza zapachów przy pomocy urządzenia zwanego „Elektronicznym Nosem” – aparatura unikalna.
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska, prof. AGH, tel. (012) 617 29 01, e-mail: zak@agh.edu.pl

dr inż. Adam Czapla, tel. (012) 617 25 94, e-mail: czapla@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza