• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium fizykochemii paliw ciekłych oraz nanomateriałów węglowych i nieorganicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Technologii Paliw
B-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 12
Średnia liczba studentów/rok: 475
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1. Technologia ropy naftowej, paliwa ciekłe konwencjonalne i biopaliwa ciekłe
2. Technologia materiałów węglowych i nieorganicznych materiałów proszkowych
3. Prace dyplomowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Synteza aerozolowa nieorganicznych nanomateriałów proszkowych
2. Otrzymywanie paliw stałych i ciekłych w termicznych procesach utylizacji odpadów węglonośnych
3. Wytwarzanie estrów metylowych z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
Oferta usługowa:
1. Oznaczanie podstawowych właściwości fizykochemicznych paliw ciekłych i stałych materiałów węglopochodnych.
2. Badania w zakresie termicznej utylizacji odpadów
Osoba kontaktowa:
Janina Wolszczak
Tel. (+12) 617-38-90;
E-mail: wolszcza@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza