• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Badań i Analiz Maszyn i Budowli


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B2-B3 niski parter
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
-Wielowymiarowe i nieliniowe systemy sterowania
-Eksploatacja układów automatyki i robotyki. Systemy bezpieczne
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium jest integralnym elementem technologii sprężania i nasuwania konstrukcji mostowych opracowanej w KAP WIMiR AGH. Jest unikatowe Europie jest tylko kilka tego typu laboratoriów badawczych . Umożliwia pełne badania statyczne i dynamiczne Błoków sprężających , łączników, ustrojów sprężających oraz cechowanie pras napinająco-sprężających zgodnie z wymogami norm PN-B 03264, Etag 013, EN 02 oraz Eurokodów. Stanowisko badawcze jest wyposażone w oryginalny układ nurnikowy z napędem falownikowym umożliwiającym badania dynamiczne z regulowana częstotliwością w zakresie 8-12 Hz. Posiada układ przestrzennego pozycjonowania siłowników hydraulicznych służących do badan statycznych ustrojów sprężających. Pomiar jest realizowany w oparciu o systemu Spider 8. Z wykorzystaniem aparatury i urządzeń znajdujących sie w laboratorium zrealizowano 3 prace doktorskie oraz ponad 20 prac inżynierskich i magisterskich. W laboratorium wykonano badania normowe ustrojów sprężających dla 14 mostów wybudowanych w kraju w latach 1998-2005 z wykorzystanie technologii opracowanej w KAP AGH. Należy tu wymienić oryginalny most Zwierzyniecki w Krakowie oraz obiekty węzła Wielicka. Dodatkowo w laboratorium znajduje sie nowoczesny agregat hydrauliczny z napędem falownikowym oraz prasa napinająco-transportująca UNT 13.
W Laboratorium Badan i Analiz Maszyn i Budowli odbywają się zajęcia z przedmiotów:
-Wielowymiarowe i nieliniowe systemy sterowania
-Eksploatacja układów automatyki i robotyki. Systemy bezpieczne
Wszystkie urządzenia i układy opracowano w KAP WIMiR AGH.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Andrzej Jurkiewicz,
tel.: 3029
e-mail: jurkand@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza