• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Systemów Pomiarowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B3-B4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 850
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 45
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 14
Średnia liczba studentów/rok: 960
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 80
Prowadzone zajęcia laboratoryjne/Kierunki studiów:
Metrologia i Techniki Pomiarowe /Mechanika i Budowa Maszyn – rok: III Wydz. WIMiR Metrologia i Techniki Pomiarowe/Automatyka i Robotyka – rok: II Wydz. WIMiR
Elementy Automatyki Przemysłowej /Mechanika i Budowa Maszyn – rok: III Wydz. WIMiR
Elementy Automatyki Przemysłowej/Automatyka i Robotyka – rok: III Wydz. WIMiR
Analiza Sygnałów i Identyfikacja /Automatyka i Robotyka – rok: III Wydz. WIMiR
Systemy Pomiarowe/Automatyka i Robotyka – rok: I. S II stopnia Wydz. WIMiR
S. niestacjonarne: Elementy Automatyki Przemysłowej/Mechanika i Budowa Maszyn - III rok
S. niestacjonarne: Elementy Automatyki Przemysłowej/ Automatyka i Robotyka - II rok
S. podyplomowe:
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiar elektrycznych i nieelektrycznych wielkości fizycznych takich jak: napięcie, natężenie prądu, przemieszczenie, przyspieszenie, odkształcenie, ciśnienie, temperatura, itp. Dokładność pomiaru na poziomie 0,1%.

Szczegółowe informacje o laboratorium oraz prowadzonych zajęciach z przedmiotów Elementy Automatyki Przemysłowej i Metrologia i Techniki Pomiarowe , można znaleźć na stronie internetowej: http://home.agh.edu.pl/~aprzem/
Dodatkowe informacje:
Każde ze stanowisk posiada zestaw przystawek z elementami do badań. Laboratorium wyposażone jest również w szereg urządzeń peryferyjnych niezbędnych do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych. Laboratorium wyposażone jest w uniwersalne zestawy do wyznaczania charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów i układów automatyki. Zajęcia obejmują także szeroką gamę ćwiczeń z zakresu analogowych i cyfrowych układów automatyki.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Jarosław Konieczny
Wydz. WIMiR, Katedra Automatyzacji Procesów, pawilon B-2, pok.104/7, tel.: 30-32

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza