• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Układów i Struktur Dynamicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B2 HB13
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
• badania sprężyn, tłumików drgań, i amortyzatorów.
• badanie modeli układów drgających i układów redukcji drgań o różnej strukturze, o różnym charakterze fizycznym, np. elektropneumatycznych, elektrohydraulicznych elektrodynamicznych
• szybkie wyznaczanie wskaźników jakości wibroizolatorów,
• możliwość zadawania sygnałów przemieszczenia, przyspieszenia, siły,
• wybór parametrów wymuszenia, takich jak:
- kształt sygnału sinusoidalny, trójkąt (izokinetic), prostokątny, losowy, lub dowolny zadany ze zbioru,
- amplituda, częstotliwość,
• testowanie różnych algorytmów sterowania elementem aktywnym i wzbudnikiem drgań mechanicznych,
• łatwość montażu i demontażu badanego układu w stanowisku.
Oferta usługowa:
Prowadzenie autorskich programów badawczych
Dodatkowe informacje:
Każde ze stanowisk wyposażone jest w dedykowany układ pomiarowy i sterujący.
Ponadto do laboratorium przynależy autonomiczny zestaw pomiarowo sterujący wyposażony w zespół zasilający, programowalny układ pomiarowy, programowalny układ sterujący, zestaw kondycjonowania sygnałów, układ zdalnego monitoringu pomiarów
Osoba kontaktowa:
dr inż. Jarosław Konieczny, koniejar@agh.edu.pl,
tel. 12 617 30 32, 12 617 46 53

dr inż. Janusz Pluta, janusz.pluta@agh.edu.pl
tel. 12 617 31 41

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza