• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Napędów i Sterowań Pneumatycznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 420
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 19
Kierunki studiów:
Mechanika i Budowa Maszyn, Rok 3, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka, Rok 3, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Dodatkowe informacje:
Laboratorium pozwala studentom opanować budowę i zasady działania, przeznaczenie, symbole graficzne, charakterystyki oraz parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne elementów oraz układów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Laboratorium przygotowane jest dla grup 12 osobowych. Laboratorium pozwala na prowadzenie kursów z zakresu konstrukcji, automatyzacji oraz automatyki napędów i sterowania pneumatycznego dla studentów wszystkich wydziałów technicznych oraz w ramach kursów podyplomowych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych jest do pobrania ze strony
internetowej przedmiotu:
http://www.hip.agh.edu.pl/download/plikownia/Instrukcja_Lab.pdf
Osoba kontaktowa:
dr inż. Roman Korzeniowski, tel. 012 6173032, e-mail: korzerom@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza