• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Napędu i Sterowania Hydraulicznego


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 420
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 19
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych oraz zaocznych wszystkich kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Badania naukowe obejmują zagadnienia eksploatacji istniejących oraz opracowanie nowych układów napędu i sterowania hydrostatycznego.

III roku studiów dziennych, kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn oraz Automatyka i Robotyka – średnia liczba grup w roku: 30, średnia liczebność grupy laboratoryjnej: 12 osób.

III roku studiów zaocznych, kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka- średnia liczba grup w roku: 8, średnia liczebność grupy laboratoryjnej: 10 osób

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

1. Wyznaczanie charakterystyk statycznych wybranych pomp wyporowych.

2. Badania oraz wyznaczanie charakterystyk eksploatacyjnych układu przekładni hydrostatycznej.

3. Wyznaczanie charakterystyk statycznych wybranych zaworów sterujących ciśnieniem i natężeniem przepływu.

4. Identyfikacja elementów i układów hydrostatycznych na stanowiskach laboratoryjnych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W Laboratorium Napędu i Sterowania Hydraulicznego prowadzi się badania z zakresu eksploatacji napędów hydralicznych oraz nowoczesnych rozwiązań elektrohydraulicznych układów sterowania (z wykorzystaniem sterowania rozmytego, adaptacyjnego, sieci neuronowych). Przy wykorzystaniu znajdującej się w laboratorium przekładni hydrostatycznej badana jest między innymi efektywność zastosowanego typu i rodzaju regulatora w wymaganym zadaniu regulacji. Na znajdującym się w laboratorium modelu fizycznym zimnokomorowej maszyny ciśnieniowej prowadzone są badania modelowe procesu odlewania ciśnieniowego. Kolejne stanowisko umożliwia diagnostykę oraz badanie wielotłoczkowych pomp wyporowych w warunkach braku obciążenia, z obciążeniem statycznym oraz obciążeniem zmieniającym się w sposób dynamiczny. Zgromadzona aparatura umożliwia wyznaczenie charakterystyk statycznych badanej pompy, wyznaczenie jej sprawności, pomiary wibracji korpusu pomp, wydajności pompy oraz przebiegów ciśnień w przewodzie ssawnym i tłocznym. Kolejnym stanowiskiem badawczym jest stanowisko do badania małogabarytowych silników hydraulicznych. Stanowisko umożliwia wyznaczanie sprawności badanego silnika, pomiar podstawowych parametrów (ciśnienie, natężenie przepływu, prędkość obrotowa)
Laboratorium Napędu i Sterowania Hydraulicznego ma charakter naukowo-dydaktyczny.
Dodatkowe informacje:
Zgromadzona w laboratorium aparatura badawcza i pomiarowa obejmuje następujące przetworniki i czujniki pomiarowe:

- zespół przetworników pomiarowych do pomiaru ciśnienia statycznego
i dynamicznego w linii układu hydrostatycznego,
- przetworniki do pomiaru natężenia przepływu cieczy roboczej,
- czujniki temperatury,
- bezstykowe oraz stykowe przetworniki do pomiaru prędkości obrotowej wałów pomp
i silników hydrostatycznych,
- magnetostrykcyjne przetworniki do pomiaru przemieszczeń tłoczysk siłowników,
- piezoelektryczne przetworniki do pomiaru wibracji korpusów elementów i układów hydrostatycznych.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Jerzy Stojek - Kierownik Laboratorium, tel. 12 617 51-66, email: stojek@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza