• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Podstaw Automatyki


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 14
Średnia liczba studentów/rok: 410
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Podstawy Automatyki: (kier. Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa): II, III, rok (43 grupy – 12 osobowe),
Sterowanie Dyskretne: (kier. Automatyka i Robotyka): III rok (12 grup – 12 osobowych)
Analiza Sygnałów i Identyfikacja: (kier. Automatyka i Robotyka): III rok (6 grup – 12 osobowych
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium posiada czternaście 2-osobowych stanowisk dydaktycznych, zlokalizowanych w dwóch sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach.
Laboratorium pozwala studentom opanować materiał z przedmiotu Podstawy Automatyki w zakresie:
• projektowania układów automatyki z wykorzystaniem pakietów LabView oraz Matlab/Simulink (modelowanie, schematy blokowe, charakterystyki),
• działania układu automatycznej regulacji (wybór regulatora, dobór jego parametrów),
• projektowania układów przełączających (synteza i analiza działania układów).
Laboratorium umożliwia badanie układów redukcji drgań, układów z wahadłem odwróconym, układów regulacji poziomu cieczy w zbiornikach, układów regulacji prędkości obrotowej silnika prądu stałego oraz projektowanie układów przełączających z wykorzystaniem programowalnych sterowników logicznych oraz pakietów LabView i Matlab/Simulink.
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Roman Ornacki, tel. 012-617-30-32, e-mail: rornacki@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza