• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Rozproszonych Systemów Sterowania


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B3 109A
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 9
Średnia liczba studentów/rok: 345
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 33
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Komputerowe Systemy Srerowania WIMiR dzienne i zaoczne 10 grup po ok. 14 studentów
Zautomatyzowane systemy produkcyjne WIMiR dzienne i zaoczne 4 grupy po ok. 14 student
Automatyka procesów technologicznych WMN zaoczne 3 grupy po 12 studentów
Zintegrowane systemy sterowania w energetyce Międz.Szkoła Energ dzienne 1 gr. 12 student
Digital Control MSI dzienne 1 gr 7 studetów
Zaawansowane systemy sterowania WIMiR zaoczne idywidualne 1 grupa po 4 studentów.
Sterowanie nadrzędne WIMiR dzienne i zaoczne 4 grupy po ok. 14 student
Technika mikroprocesorowa WIMiR dzienne i zaoczne 4 grupy po ok. 14 student
Studia Podyplomowe ”Przemysłowe Systemy Sterowania” WIMiR zaocz. 1 grupa po 12 stud
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badanie algorytmów do sterowania obiektami liniowymi i nieliniowymi
Oferta usługowa:
Testowanie algorytmów na sterownikch programowalnych firm: Omron, Siemens, Fanuc, Fatek i innych.
Szkolenia w zakresie programowania, sterowników PLC, paneli operatorskich, systemów SCADA.

Projektowanie nietypowych rozwiązań automatyki przemysłowej.
Badania i pomiary w warunkach przemysłowych, opracowanie i analiza wyników.
Dodatkowe informacje:
Wykonano dwa doktoraty na tych stanowiskach i ok. 8 prac dyplomowych/ rok.
Testowanie algorytmów na sterownikach programowalnych firm: OMRON, SIEMENS, FANUC. Testowanie sterowania w systemach rozproszonych
Osoba kontaktowa:
dr inż. Ireneusz Dominik
e-mail: ireneusz.dominik@agh.edu.pl

dr inż. Stanisław Flaga
Tel.: (12 617) 37 89
e-mail: stanislaw.flaga@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza