• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia adsorpcyjna nr 2

Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 6
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zapoznanie studentów z aparaturą do badań sorpcyjnych, prowadzenie badań w trakcie praktyk dyplomowych i prac badawczych wykonywanych przez doktorantów. Kierunek: technologia chemiczna, V rok studiów jednolitych, II rok studiów II-go stopnia (magisterskie) na WEiP AGH
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Prowadzenie badań właściwości adsorpcyjnych ciał stałych w odniesieniu do ciekłych i gazowych adsorbatów, prowadzenie pomiarów kinetyki adsorpcji, wyznaczanie wybranych parametrów tekstury substancji porowatych (objętość porów, powierzchnia właściwa, gęstość rzeczywista)
Oferta usługowa:
Możliwość wykonania badań sorpcyjnych (wyznaczenie izoterm adsorpcji, kinetyki adsorpcji), możliwość wyznaczenia wybranych parametrów teksturalnych (objętość porów, powierzchnia właściwa, porowatość)
Osoba kontaktowa:
Andrzej Krzyżanowski/
A-4, p. 417a,
tel. (012) 617 21 20
E-mail: krzyzano@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza