• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia syntezy i obróbki szkła

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 70
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Technologia Chemiczna studia dzienne: 3 grupy 12 osób, studia zaoczne: 1 grupa 14 osób
Prace magisterskie i inżynierskie (20 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Przeprowadzenie wytopów szkieł do temperatury 1450 C. Obróbka termiczna ceramiki i szkła, w tym prowadzenie procesu odprężania i kierowanej krystalizacji do temperatury 1300 C.
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Marcin Środa
12 617 25 21
msroda@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza