• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium chemiczne IV


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 1
Działalność dydaktyczna i naukowa:
„Specjalne Technologie Materiałowe” WIMiC, kier IM, studia stacjonarne: rok IV
Studia niestacjonarne I rok SUM
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Synteza materiałów żelowych; nanoszenie warstw metodą zanurzeniowo-wynurzeniową; pomiar lepkości roztworów i gęstw; badania odporności hydrolitycznej
Dodatkowe informacje:
Pomieszczenie o wys.2,2m. Laboratorium posiada 2 niesprawne dygestoria; 1 stół laboratoryjny ze zlewem dwukomorowym; 3 biurka (1 – suszarka i piec, 2 – urządzenie do nanoszenia warstw, 3 – materiały pomocnicze); 3 szafy w tym 2 biurowe;
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska
tel(12) 617- 24-55
e-mail: cholewa@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza