• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium technologii powłok amorficznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 40
Kierunki studiów:
Technologia chemiczna, IV, V rok WIMiC
Dodatkowe informacje:
Niesprawne digestorium, brak żaluzji uniemożliwia prowadzenie zajęć przed południem
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż.Marek Nocuń, prof. AGH
( 12) 617 24 85

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza