• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium analizy rentgenowskiej

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 95
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Technologia Chemiczna studia dzienne: 4 grupa 12 osób, studia zaoczne: 1 grupa 14 osób
Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (4 grupy, 8 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Jakościowa i ilościowa analiza materiałów metodą DSH. Wysokotemperaturowa przystawka rentgenograficzna do 1000 C.
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Marcin Środa
(12)617 25 21
msroda@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza