• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium analizy termicznej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 35
Kierunki studiów:
IV rok, WIMIC, Technologia chemiczna, 24 grupy, 280 studentów
V rok, WIMIC, Technologia chemiczna, 4 grupy, 42 studentów
Osoba kontaktowa:
inż. Grzegorz Kuciński
(12) 617 24 56
kucinski@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza