• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM BADAŃ RENTGENOWSKICH

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Bardzo precyzyjne określenie orientacji krystalograficznej i jej zmian w trakcie odkształcenia plastycznego
Osoba kontaktowa:
Prof. Marek Szczerba

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza