• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM PREPARATYKI ELEKTRONO-MIKROSKOPOWEJ

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium wykonuje się preparaty do obserwacji elektrono-mikroskopowych technikami ścieniania mechanicznego, elektrochemicznego i jonowego z materiałów metalicznych i kompozytów wg procedur własnych.
Oferta usługowa:
Wykonywanie preparatów do badań struktury technikami elektrono-mikroskopowymi
Osoba kontaktowa:
Prof. Ludwik Błaż, tel. 2648, blaz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza