• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM TECHNOLOGICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ METALI

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium wykonuje się próby odkształceń plastycznych metodami walcowania na płaskiej beczce i w kalibrach oraz kucia matrycowego i swobodnego na zimno i na gorąco z rejestracją parametrów procesów.
Oferta usługowa:
Możliwość wykonania operacji kształtowania plastycznego metodami walcowania i kucia na zimno i gorąco na metalicznych wsadach o ograniczonych rozmiarach.
Osoba kontaktowa:
Prof. Włodzimierz Bochniak, tel. 2678, bow@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza