• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM METALOGRAFII ŚWIETLNEJ

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Dwa mikroskopy metalograficzne oraz mikroskop warsztatowy zapewniają możliwości obserwacji i dokumentacji struktury oraz mikro-deformacje.
Oferta usługowa:
Badania i dokumentacja obserwacji metalograficznych na materiałach metalicznych wraz z określeniem niektórych ilościowych parametrów struktury.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Marian Bronicki

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza