• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM TECHNOLOGII KOBO

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Prasa o nacisku 1MN wyposażona w przystawkę do zmiany drogi deformacji i w tory pomiarowe do pomiaru nacisków, momentu skręcającego i przemieszczenia oraz gorący recypient ogrzewany do 480C. Daje możliwości wykonywania badań procesu wyciskania konwencjonalnego i w technologii KOBO w warunkach zbliżonych do warunków przemysłowych.
Oferta usługowa:
Możliwości kształtowania niewielkich partii profili z materiałów trudno-odkształcalnych oraz syntetyzowania nanomateriałów, materiałów kompozytowych i specjalnych metodą konsolidacji plastycznej.
Osoba kontaktowa:
Prof. Henryk Dybiec tel 2898, hadybiec@agh.edu.p
lProf. Włodzimierz Bochniak, tel 2678, bow@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza