• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM KALORYMETRII I DYLATOMETRII

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwości precyzyjnego śledzenia przemian fazowych w stopach aluminium, miedzi i srebra w zakresie temperatur od pokojowej do 800C technikami kalorymetrycznymi i dylatometrycznymi.
Oferta usługowa:
Oznaczanie temperatury i efektu energetycznego przemian fazowych w stopach aluminium, miedzi i srebra. Badania procesów wydzielania z przesyconych roztworów stałych.
Osoba kontaktowa:
Prof. Janusz Gryziecki, tel 2687
Prof. Ludwik Błaż, tel 2648, blaz@agh.edu.pl
Mgr inż. Jakub Sobota

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza