• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM POMIARÓW GĘSTOŚCI I BADAŃ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW ROZPROSZONYCH

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium wykonuje się badania gęstości materiałów litych i rozproszonych oraz badania procesów desorpcji termicznej i próżniowej materiałów rozproszonych.
Osoba kontaktowa:
Prof. Henryk Dybiec, tel. 2698, hadybiec@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza