• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM METALI LEKKICH I SOLI STOPIONYCH

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
B-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 30
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Metalurgia, IV rok stacjonarne - WMN, 5 grup po 3 osoby
Metalurgia , IV rok niestacjonarne - WMN, 5 grup po 3 osoby
Metalurgia, I rok niestacjonarne II stopnia (5 ćwiczeń)
Prace dyplomowe:
Metalurgia , V rok (specjalności: metalurgia oraz recykling i ochrona środowiska) 4-5 osób
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Własności fizykochemiczne i elektrochemiczne soli stopionych i żużli metalurgicznych:
- pomiary przewodnictwa elektrycznego w stałej i zmiennej temperaturze (podczas przemian fazowych ciało stałe-ciecz) technikami stało i zmienno prądowymi
- badanie składowej elektronowej przewodnictwa elektrycznego (metoda Wagnera i EIS)
- badanie temperatur początku krystalizacji soli stopionych i żużli-elektroliza elektrorafinacja metali w solach stopionych
- kinetyka procesów elektrodowych
Oferta usługowa:
Badanie przewodnictwa elektrycznego soli stopionych i żużli.
Badanie kinetyki procesów elektrodowych elektrolizy i elektrorafinacji metali.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Stanisław Pietrzyk
tel.: 617 26 60
e-mail: pietstan@agh.edu.pl

mgr inż. Piotr Palimąka
tel.: 617 26 60
e-mail: palimaka@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza