• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Metalurgii i Recyklingu Metali

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 202
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 32
Kierunki studiów:
Metalurgia III, IV, V rok
Zarządzanie i inżynieria produkcji III rok - Wydział Metali Nieżelaznych
Dodatkowe informacje:
Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami otrzymywania metali ciężkich, rzadkich, oraz szlachetnych a także recyklingiem i utylizacją odpadów przemysłu metalurgicznego.
Oryginalne stanowiska laboratoryjne:
1. stanowisko do jednostadialnego otrzymywania miedzi
2. stanowisko do konwertorowania stopu Cu-Pb-Fe oraz kamienia miedziowego
3. stanowisko do redukcji tlenku niklu
4. stanowisko do elektrorafinacji niklu
5. otrzymywanie kobaltu ze stopu„ białego”
6. stanowisko do prażenia molibdenitu
7. otrzymywanie WO3 z koncentratów wolframowych
8. otrzymywania selenu oraz telluru z materiałów odpadowych pochodzących z hutnictwa miedzi
9. stanowisko do otrzymywania tytanu metoda Krolla
10. rafinacja platyny
11. stanowisko do otrzymywania srebra ze szlamów anodowych
12. stanowisko do badań prób metali szlachetnych
13. stanowisko do badania wpływu węgla organiczne na proces topienia siarczkowych koncentratów miedzi
14. stanowisko do odmiedziowania żużla zawiesinowego
15. stanowisko do badania wpływy składu chemicznego żużla na warunki rozdziału fazowego
16. stanowisko do utleniania siarczków
17. stanowisko do badań kinetyki procesu usuwania srebra z odpadowych roztworów fotograficznych
18. stanowisko do odzysku aluminium z opakowań po napojach
19. odzysk niklu z katalizatorów odpadowych
20. stanowisko do odzysku molibdenu z katalizatorów niklowych
21. stanowisko do odzysku ołowiu ze złomu akumulatorowego metodą pirometalurgiczną
22. stanowisko do odsiarczania szlamu akumulatorowego metoda hydrometalurgiczną
23. stanowisko do odsrebrzanie ołowiu
24. stanowisko do utylizacji arsenu z żużli odpadowych hutnictwa miedzi
25. stanowisko od prowadzenia testów rozpuszczalności materiałów pochodzących z hutnictwa miedzi
26. stanowisko do testów rozpuszczalności materiałów odpadowych z hutnictwa miedzi
27. stanowisko do utylizacji zachlorowanych materiałów cynkonośnych
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Wiesław Mróz
tel.: 617 35 33
e-mail: wmroz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza