• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Metalurgii Metali Nieżelaznych

Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
B-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 36
Kierunki studiów:
Metalurgia II, III, IV rok - Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria materiałowa I rok - Wydział Metali Nieżelaznych
Zarządzanie i inżynieria produkcji III rok - Wydział Metali Nieżelaznych
Dodatkowe informacje:
Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami otrzymywania i rafinacji metali . Oryginalne stanowiska laboratoryjne:
1. Silikotermiczna metoda otrzymywania magnezu.
2. Prażenie koncentratów cynkowych w stanie fluidalnym.
3. Otrzymywanie metali przez redukcję tlenków za pomocą tlenku węgla II.
4. Elektrolityczne metody otrzymywania i rafinacji metali.
5. Rozkład termiczny węglanów.
6. Stanowisko do ługowania koncentratów metali.
7. Otrzymywanie metali przez cementację.
8. Stanowisko do ogniowej rafinacji metali solami.
9. Stanowisko do próżniowej rafinacji metali.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Stanisław Małecki
tel.: 617 26 46
e-mail: stanmal@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza