• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia spektroskopii IR I


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 20
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Badania IR wykonywane w ramach prac magisterskich i inżynierskich
Zajęcia dydaktyczne w ramach laboratorium badań szkła
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Wykonywanie pomiarów IR techniką KBr
Osoba kontaktowa:
Marek Nocuń
tel. 24 85

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza