• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia betonów III


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Rok IV, WIMiC, kierunek: Technologia Chemiczna, liczba grup: 12-14, liczebność grup: 10
Rok V, WIMiC, kierunek: Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia Betonu, liczba grup: 1-2, liczebność grup: 12
Rok I, WGiG, kierunek: Budownictwo, liczba grup: 6-8, liczebność grup: 12
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium przewidziane do przygotowywania próbek do badań cech wytrzymałościowych metodą szlifowania
Dodatkowe informacje:
7Ha. Urządzenie nie posiada charakteru pomiarowego, lecz spełnia rolę urządzenia zapewniającego właściwe wykonanie oznaczeń, szczególnie cech wytrzymałościowych materiałów budowlanych.
Osoba kontaktowa:
dr inż.Artur Łagosz
012/617 23 36
e-mail: alagosz@uci.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza