• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia betonów II


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Rok IV, WIMiC, kierunek: Technologia Chemiczna, liczba grup: 12-14, liczebność grup: 10
Rok V, WIMiC, kierunek: Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia Betonu, liczba grup: 1-2, liczebność grup: 12
Rok I, WGiG, kierunek: Budownictwo, liczba grup: 6-8, liczebność grup: 12
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium przystosowane do ćwiczeń i prowadzenia badań w zakresie ścieralności betonów i zapraw metodą opartą na tarczy Boehmego.
Oferta usługowa:
Wykonywanie oceny ścieralności zapraw, betonów i skał na tarczy Boehmego w oparciu o normę PN-EN 14157:2005 oraz PN-EN 1338:2005, PN-EN 1339:2005 i PN-EN 1340:2005.
Dodatkowe informacje:
06. Laboratorium jest wyposażone w sprzęt pomocniczy do realizacji prac badawczych: kruszarkę szczękową, dwa młyny kulowe pozwalające na mielenie około 10 kg materiału w jednym cyklu oraz piłę tarczową, do przygotowywania próbek do badań z wyrobów betonowych i żelbetowych
Osoba kontaktowa:
dr inż. Artur Łagosz
012/617 23 36
e-mail: alagosz@uci.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza