• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium dyfraktometrii rentgenowskiej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 20
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia studentów kierunku technologia chemiczna (studia dzienne IV i V rok WIMiC, grup 16, liczebność każdej grupy 10 – 12 studentów). Zajęcia studentów kierunku technologia chemiczna (studia zaoczne IV rok WIMiC, grup 6, liczebność każdej grupy 10 – 12 studentów).
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania składu fazowego (w tym oznaczenia ilościowe) materiałów wiążących, produktów hydratacji, surowców używanych do wytwarzania materiałów budowlanych, produktów korozji zaczynów, zapraw i betonów. Ocena postępu różnego typu reakcji zachodzących w ciałach stałych i w układach ciało stałe – faza ciekła.
Oferta usługowa:
Wszystkie badania wymienione wyżej: oznaczenia składu fazowego materiałów wiążących, produktów hydratacji, surowców używanych do wytwarzania materiałów budowlanych, odpadów przemysłowych, produktów korozji zaczynów, zapraw i betonów, oraz ocena postępu różnego typu reakcji zachodzących w ciałach stałych i w układach ciało stałe – faza ciekła. Warunki współpracy i usług, do uzgodnienia z Kierownikiem Katedry Technologii Materiałów Budowlanych
Osoba kontaktowa:
dr inż. Marek Gawlicki
tel. 617-25-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza