• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium badania własności uderzeniowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
D1, niski parter, pom. 05A
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Kierunki studiów:
Mechanika i budowa maszyn; III, IV, V, I; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; specjalności: wibroakustyka i inżynieria dźwięku,
informatyka w inżynierii mechanicznej; Inżynieria akustyczna (kierunek międzywydziałowy), III, IV, V;
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.
Dodatkowe informacje:
Laboratorium wyposażone jest w dwa oryginalne stanowiska badawcze ( opracowane w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki w ramach zadania badawczego dofinansowanego przez KBN oraz Ministerstwo Przemysłu) : badawcze do badań materiałów warstwowych o różnych strukturach, tłumiących hałas uderzeniowy oraz przemysłowe w postaci prasy mechanicznej z zastosowanymi rozwiązaniami ograniczającymi trzy rodzaje hałasu emitowanego przez prasę mechaniczną : hałas uderzeniowy, hałas mechaniczny oraz hałas pochodzący od urządzeń pomocniczych. Na stanowisku przemysłowym można przeprowadzać ćwiczenia pomiarowe ( pomiary stanowiskowe, pomiary parametrów akustycznych źródeł hałasu, pomiary skuteczności akustycznej zastosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych), ćwiczenia obliczeniowe (obliczenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na stanowisku prasy mechanicznej, obliczenia i dobór zabezpieczeń przeciwhałasowych) i ćwiczenia projektowe (szczegółowe zapoznanie się z rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi zabezpieczeń zastosowanych do redukcji trzech rodzajów hałasu emitowanego przez prasę, projektowanie zabezpieczeń szczególnie ograniczających oddziaływanie hałasu uderzeniowego emitowanego bezpośrednio z pola operacyjnego prasy.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Jan Sikora, tel. wew. 36-21, kom. (502)382-491,
e-mail: jsikora@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza