• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium badania hałasu przemysłowego

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
D1, niski parter, pom. 06 i 07
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Kierunki studiów:
Mechanika i budowa maszyn; III, IV, V, I; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; specjalności: wibroakustyka i inżynieria dźwięku,
informatyka w inżynierii mechanicznej; Inżynieria akustyczna (kierunek międzywydziałowy), III, IV, V;
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.
Dodatkowe informacje:
Laboratorium wyposażone jest w dwa oryginalne stanowiska pracy z zastosowanymi zabezpieczeniami wibroakustycznymi (powstały w ramach realizacji projektu KBN oraz prac własnych i dyplomowych): tokarkę uniwersalną i wentylator promieniowy. Tokarka uniwersalna – stanowisko do badań hałasu mechanicznego – z zastosowaną zintegrowaną obudową dźwiękochłonno-izolacyjną. Wentylator promieniowy – stanowisko do badań hałasu mechanicznego i aerodynamicznego – ze zmodyfikowanym korpusem (wirnika) o zwiększonym pochłanianiu energii wibroakustycznej, wyposażone w tłumiki hałasu na otworze wentylacyjnym wlotowym i wylotowym. Na stanowiskach tych można przeprowadzać ćwiczenia pomiarowe ( pomiary stanowiskowe, pomiary parametrów akustycznych źródeł hałasu, pomiary skuteczności akustycznej zastosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych), ćwiczenia obliczeniowe (obliczenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na stanowiskach pracy, obliczenia i dobór zabezpieczeń przeciwhałasowych) i ćwiczenia projektowe (szczegółowe zapoznanie się z rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi zabezpieczeń, projektowanie zabezpieczeń takich jak: elementy obudów zintegrowanych, tłumiki hałasu, zwiększanie izolacyjności akustycznej oryginalnych korpusów maszyn o niskiej izolacyjności akustycznej.Ponadto laboratorium posiada inne maszyny i urządzenia (bez zabezpieczeń wibroakustycznych) jakie występują w halach przemysłowych. Stąd też laboratorium stanowi rzeczywisty warsztat mechaniczny z urządzeniami wyciszonymi i nie wyciszonymi, co daje studentom możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami emisji hałasu przemysłowego. W laboratorium zastosowano też elementy adaptacji akustycznej mającej za zadanie zwiększenia chłonności akustycznej przy hałaśliwym stanowisku pracy.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Jan Sikora, tel. wew. 36-21, kom. (502)382-491,
e-mail: jsikora@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza